Att träna qigong

Hur går det till när man tränar qigong? Qigong är visserligen inte direkt nytt i Sverige – jag lärde mig mina program i februari 1997 – men kanske är det någon som inte har kläm på vad det handlar om.

Den qigong jag tränar är medicinsk qigong som jag lärt mig av MediQiAkademien i Malmö.

Jag har testat annan qigong också, men den var flummig, diffus och lite mystisk. Omvänt är MediQiAkademiens qigong tilltalande för mig just därför att de har en logisk pedagogisk metod, de krånglar inte till saker och mystifierar inget i onödan – däremot kan de inte vetenskapligt förklara alla delar. Trots att företaget leds av en biolog och en läkare.

Qigong handlar om att få qi, livskraft, att flöda balanserat i kroppen. För mycket qi resp för lite qi i olika delar ställer till problem. Ibland kan man behöva balansera upp ärftliga obalanser, ibland handlar det om att man drar på sig obalanser med sitt beteende. Obalans blir det om flödet blockeras, om man dräneras på qi eller om man fyller på med för mycket qi.

Så hur gör jag när jag tränar qigong? Det är tre övningar.

  1. Andningsmeditation.
  2. Qigongprogram.
  3. Utjämningsövning.

Andningsmeditation är inga konstigheter, inget mummel med utvalda ord eller så. Man gör en ganska snabb avspänning, sen ”känner man in qi” och därefter andas man in frisk qi och släpper ut dålig qi. Man kan sitta, ligga eller stå.

Qigongprogrammet utförs stående. Genom alla övningar tänker man på andning och hållning. Ju vanare man blir desto mer precis hittar man positionerna på rätt sätt, men i början (eller när man gjort uppehåll och slarvat) så får man finjustera för att det ska bli rätt. Exempelvis har rumpan en tendens att puta ut så att man får dra in den så att ryggraden blir rak, likaså kan avståndet mellan fötterna behöva justeras osv. Man lär sig att känna igen när positionerna blir rätt för då blir qiflödet tydligare. Övningarna innehåller dels moment där man är ganska avspänd, dels moment då man spänner vissa muskler och jobbar med aktiv andning. Målet är att använda bara exakt så mycket muskelkraft som behövs – det är alltså ingen vits att ”vara duktig och ta i ordentligt”. Duktigheten ligger i det balanserade utförandet. Genomgående använder man också visuella bilder, man får tänka sig hur qi ser ut, man fokuserar på olika punkter i kroppen osv.

Utjämningsövning handlar om att med tryck, klatschar med handflatan och liknande sätt arbeta igenom kroppens akupunktursystem. När man kommer till slutet får man som en fysisk skjuts av att övningarna blir mer aktiva, så när man är klar blir det ganska påtagligt att man känner sig piggare.

Qigongprogrammet tar ca 15 min, Utjämningsövningen 5-10 minuter och Andningsmeditationen 1-30 minuter beroende på hur man lägger upp det och vad man har tid till. Mitt mål just nu är att göra ett Qigongprogram + utjämningsövning varje dag. Om jag lägger till en Andningsmeditation blir det plus i kanten. Lyckas jag få rutin på det så är nästa steg att lägga till ytterligare ett Qigongprogram och någon mer Andningsmeditation, kanske inte varje dag, men varannan eller var tredje dag.

Då är jag på en nivå som skulle göra mig nöjd. Eftersom jag tidigare lyckats få bort alla allergisymtom med qigong räknar jag med att jag lyckas med det igen OM jag bara lyckas få rutin på träningen. Sen följer resten av positiva effekter med allmänt piggare, tufft immunförsvar, prima mage och skärpt sinne. Däremot har jag inte lyckats få qigong att påverka min migrän så värst mycket. Och det är också migränen som ställer till det med rutinen. Jag måste hitta sätt att kringgå faktumet att jag har migrän varje dag. Eftersom träningen snarare accelererar min huvudvärk än gör den bättre, så måste jag vänta in rätt tillfällen. Qigong kräver ett visst fokus för att det ska kännas meningsfullt och därför får jag inte till det om huvudet bråkar.